Bettskena

Idag, när vi lever i ett mycket stressat samhälle, bearbetar vi människor dagliga händelser på olika sätt. Vissa utav oss, bearbetar på natten genom tandgnissling eller tandpressning. När resten av kroppen vilar i sömnen, så jobbar fortfarande käkmuskler och käkleder på personer som pressar/gnisslar. Detta innebär att tugganordningen vilar aldrig. Dessutom sker det i det undermedvetna som betyder att dessa personer kan ej styra kraften som de gnisslar/pressar och utsätter då både käkleder och käkmuskler för avsevärt mycket större krafter än vad man gör normalt under dagtid. För att även käkarna ska vila under sömnen behöver dessa personer en s.k. bettskena.

Symptom som kan uppstå: huvudvärk på dagarna, ömhet och ibland smärta i tänder och käkmuskler på morgonen samt ilningar i tänderna pga påtaglig tandslitage.

En bettskenans uppgift är att sätta käklederna i en sådan position att en för stor kraft ej kan utövas, samtidigt som den hårda plasten som finns mellan överkäkens- och underkäkens- tänder förhindrar att man gnisslar bort sina egna tänder utan gnisslar på bettskenan istället.

Alla personer som gnisslar/pressar sina tänder är inte alltid själva medvetna om det. De kan våra helt utan symptom men vid en tandläkarundersökning kan ömma käkmuskler upptäckas och ev problem med käkleder. Efter en noggrann undersökning kan tandläkaren tala om för dig om just dina tänder är slitna eller upptäcka andra symptom som kan relateras till tandgnissling/tandpressning och om ev. ett behov föreligger för en bettskena.

Genom att ta avtryck och skicka till tandtekniska labbet, kan en individuell hård bettskena framställas som är unik för just dina tänder och förutsättningar.

Kom ihåg!

  1. Mjuka bettskenor (one-size eller boil-to-fit) kan beställas på internet eller köpas på Apoteket. Dessa är billigare än de som framställs hos tandläkaren men upplevs ofta som klumpigare, har ej samma bra effekt och p.g.a. sin mjukhet förlorar form och blir ”geggiga” efter ganska kort tid. Ligger du dessutom högt i högkostnadsskyddet så blir din individuellt anpassade bettskena hos tandläkaren, lika billig som den på Apoteket/online.
  2. Att tugga ofta tuggummi kan trötta ut dina käkmuskler/leder då de jobbar på ”tomgång” och mer än vad som är normalt.

Snarkskena/sömnapnéskena

Obstruktiv sömnapné och snarkning beror på att luftvägarna faller ihop så att luften i andningsvägarna har svårt eller omöjliggörs att passera. Detta orsakas av en tonusminskning i tunga och andra muskler i halsområdet. Dessa karakteriseras av andningsuppehåll som kan vara från några sekunder till en minut och högljudda snarkningar som leder till dålig sömn, då man sällan kommer in i djupsömn, samt kan ge kvävningskänsla, frekventa uppvakningar och kan störa personer som sover i samma säng. Flera studier visar att livskvaliteten blir sämre både för den som snarkar men även för dennes partner.

Symtom på dagen blir då uttalad trötthet, koncentrationssvårigheter, torrhetskänsla och smärta i halsen samt huvudvärk.

En utredning består av att ord. läkare skickar en remiss till en utav specialistklinikerna. Efter att man har fått ta med sig hem och sova med ett speciellt mätinstrument under en natt, kan man avläsa antal andningsuppehåll, syresättningsgrad och andra parametrar som visar om behov för behandling föreligger.

I Sverige behandlas patienter med sömnapné mest med en snarkskena om besvären är lätta till måttliga, med mycket tillfredsställande resultat där patienten upplever en avsevärd förbättrad livskvalité.

Genom att specialistkliniken skickar en remiss till tandläkaren för framställning av snarkskena, kan patienten få en sådan som täcks helt utav Landstinget, som innebär att patienten får denna gratis och betalar endast vanlig vårdavgift eller ingenting om frikort finns.

Speciella avtryck tas hos tandläkaren som sedan skickas till tandteknikern för framställning. Snarkskenan utprovas och justeras vid behov.

Kom ihåg! Snarkningar och andningsuppehåll kan ge en ökad risk för en mängd sjukdomstillstånd såsom kardiovaskulär sjukdom exempelvis högt blodtyck och stroke, men också astma, gastroesofageal refluxsjukdom, nokturi/enures, metaboliskt syndrom inklusive diabetes typ 2 och övervikt. Dessutom är personer mer benägna för bilolyckor och arbetsskador. Därför ska du uppsöka vård om du snarkar eller har andningsuppehåll.