Priser & Tandvårdsstöd

DentOn Tandvård är ansluten till Försäkringskassan

Sedan det nya Tandvårdsstödet som infördes 2008 har det blivit förmånligare även för vuxna att gå till tandläkaren. Dessutom får patienterna hjälp av Försäkringskassan. Tandvårdsstödet indelas i två olika delar/bidrag. Dels av ett allmänt tandvårdsstöd, s.k. ATB, och dels av ett högkostnadsskydd. Vidare är vi på DentOn Tandvård anslutna till Försäkringskassan. Det innebär att du kan utnyttja båda dina bidrag hos oss och få bättre priser.

ATB

 • om du är 23-29 år och äldre än 65 år:  får du 600 kr/år som gäller i 2 år (alltså max. 1200 kr på 2 år i bidrag)

 • om du är 30-64 år: får du 300 kr/år som gäller i 2 år (dvs. max. 600 kr på 2 år i bidrag)

Alla bidrag förfaller sista juni varje år och du har rätt att spara det i 2 år. Även bra att veta, att du behöver inte göra något själv utan bidraget dras av vid ditt tandläkarbesök hos oss.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd är bra för dig som har större behandlingsbehov som innebär att du betalar själv behandlingar upp till 3000 kr, därefter gäller:

 • ersättning med 50 % av referenspriset på behandlingar mellan 3001 kr – 15 000 kr

 • ersättning med 85 % av referenspriset på behandlingar som överstiger 15 000 kr

Här behöver du inte heller göra något själv utan rabatten dras av automatiskt via vårt system med Försäkringskassan. Därmed får du mer förmånligare priser på dina behandlingar. Högkostnadsskyddet gäller under ett år och baseras på en ersättningsperiod som vi tillsammans sätter startdatum för. Man kan avsluta en ersättningsperiod tidigare om man kommer göra större behandlingar. Dock kan man inte förlänga en ersättningsperiod utan denna gäller i max 12 månader.

Vad gäller?

Estetisk tandvård såsom tandblekning, skalfasader, estetiska lagningar etc. – subventioneras inte av staten.

Hos oss får du alltid ett kostnadsförslag vid undersökning där det framgår hur mycket du betalar och hur mycket du får i ekonomiskt bidrag från staten.

Det är svårt att säga vad de olika behandlingarna kostar men detta blir mer tydligt när vi har gjort en noggrann undersökning och du får ett kostnadsförslag med alla priser. När du får ett kostnadsförslag, gäller det i 6 månader.

Ändringar i Tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.

Exempel på våra priser:

 • Undersökning: från 845 kr

 • Tandrengöring: från 750 kr

 • Tandlagningar: från 870 kr

 • Tandutdragning: från 1240 kr

 • Rotfyllning: från 3850 kr

 • Bettskena: 3900 kr

 • Uteblivande/sena återbud: från 400 kr

Garanti

Två års garanti lämnas för fast kron-och broprotetik
Ett års garanti för avtagbar protetik, gäller ej temporära ersättningar
Ett års garanti på lagningar.

Garantin gäller inte vid följande tillfällen:

 • Om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om; såsom vid tandgnissling/tandpressning, dålig munhygien eller dylikt.

 • Om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition

Kliniken använder uteslutande högklassiga material för placering i din mun.

Betalning sker efter varje behandlingstillfälle kontant eller med betalkort. Ev. överenskommelse kan göras om delbetalning vid större behandlingar.

Uteblivande eller sena återbud (mindre än 48 timmar innan bokad tid) kommer att debiteras!

Kontakta oss