Priser & Tandvårdsstöd

DentOn Tandvård är ansluten till Försäkringskassan

Sedan det nya Tandvårdsstödet som infördes 2008 har det blivit förmånligare även för vuxna att gå till tandläkaren. Dessutom får patienterna hjälp av Försäkringskassan där tandvårdsstödet indelas i två olika delar/bidrag. Dels av ett allmänt tandvårdsstöd, s.k. ATB, och dels av ett högkostnadsskydd. Vidare är vi på DentOn Tandvård anslutna till Försäkringskassan. Det innebär att du kan utnyttja båda dina bidrag hos oss och få bättre priser.

ATB

 • om du är 23-29 år och äldre än 65 år:  får du 600 kr/år som gäller i 2 år (alltså max. 1200 kr på 2 år i bidrag)

 • om du är 30-64 år: får du 300 kr/år som gäller i 2 år (dvs. max. 600 kr på 2 år i bidrag)

Alla bidrag förfaller sista juni varje år och du har rätt att spara de i 2 år. Även bra att veta, att du behöver inte göra något själv utan bidraget dras av vid ditt tandläkarbesök hos oss.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd är bra för dig som har större behandlingsbehov vilket innebär att du betalar själv behandlingar upp till 3000 kr, därefter gäller:

 • ersättning med 50 % av referenspriset på behandlingar mellan 3001 kr – 15 000 kr

 • ersättning med 85 % av referenspriset på behandlingar som överstiger 15 000 kr

Här behöver du inte heller göra något själv utan rabatten dras av automatiskt via vårt system med Försäkringskassan. Därmed får du mer förmånligare priser på dina behandlingar. Högkostnadsskyddet gäller under ett år och baseras på en ersättningsperiod som vi tillsammans sätter startdatum för. Man kan avsluta en ersättningsperiod tidigare om man kommer göra större behandlingar. Dock kan man inte förlänga en ersättningsperiod utan denna gäller i max 12 månader, enligt regler från Försäkringskassan.

Vad gäller?

Staten subventionerar inte estetisk tandvård såsom tandblekning, skalfasader, estetiska lagningar etc. och därmed ingår inte dessa behandlingar i rabatterade priser.

Vid undersökning får du alltid ett kostnadsförslag  där det framgår hur mycket du betalar och därmed hur mycket du får i ekonomiskt bidrag från staten.

Det är svårt att säga vad de olika behandlingarna kostar men detta blir mer tydligt när vi har gjort en noggrann undersökning och du får ett kostnadsförslag med alla priser. Ett kostnadsförslag gäller i 6 månader.

Ändringar i Tandvårdsstödet kan leda till att det slutliga priset förändras. Vi reserverar oss för sådana ändringar.

Exempel på våra priser:

 • Undersökning: från 885 kr

 • Tandrengöring: från 750 kr

 • Tandlagningar: från 870 kr

 • Tandutdragning: från 1440 kr

 • Rotfyllning: från 4650 kr

 • Bettskena: 4360 kr

 • Uteblivande/sena återbud: från 400 kr

Garanti

Tre års garanti lämnas för fast kron-och broprotetik
Ett års garanti för avtagbar protetik, gäller ej temporära ersättningar
Ett års garanti ges på lagningar.

Garantin gäller inte vid följande tillfällen:

 • Om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om; såsom vid tandgnissling/tandpressning, dålig munhygien eller dylikt.

 • Om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition

Kliniken använder uteslutande högklassiga material i din mun.

Betalning sker efter varje behandlingstillfälle kontant eller med betalkort. Vi kan komma överens om delbetalningar, vid större behandlingar.

Vi debiterar uteblivande eller sena återbud (mindre än 48 timmar innan bokad tid)!

Kontakta oss