Undersökning

En undersökning är viktig för att rätt kunna bedöma ditt tandstatus och vårdbehov. Noggrann bedömning ger rätt diagnos. Vid en undersökning kontrolleras dina tänder, både med spegel och sond och med röntgenbilderna, där käkben och rötter bedöms. Vi använder oss av digital röntgenutrustning, som är både mer komfortabel, snabb att genomföra och dessutom har mycket låg stråldos.

Fortsättningsvis kontrolleras även tandköttet, slemhinnor samt tunga och ev. fickor mäts. Därefter undersöks käkmuskler, gapförmåga och käkleder, för att utesluta ev. sjukdomar som kan bl.a. orsakas av överbelastning. Dessa kan bidra till t.ex. tandpressning och tandgnissling. Även information om skötsel, hjälpmedel och instruktion genomförs som är anpassad till just dina behov. Avslutningsvis får du ett kostnadsförslag för ev. behandlingar och information om behandlingens gång.

Kom ihåg! Regelbundna undersökningar är viktiga för att upptäcka tandproblem i tid. Ditt nästa tandläkarbesök bedöms utifrån din nuvarande tandhälsa.

Tandvård i Stockholm